12. listopada 2018.

petak
Gal 3, 7-14; Ps 111 (110); Lk 11, 15-26
Odlučujuća pobjeda nas sotonom

Isus je pobijedio sotonino kraljevstvo. Što na to treba reći? Do tada je postojala solidarnost u grijehu, zbog koje je čitavo stvorenje bilo uvučeno u trpljenje. Od sada je u području te solidarnosti načinjena pukotina. S Isusom je razvrgnut kozmički savez, u korist nove kozmičke solidarnosti, a to je solidarnost ljubavi. Povijest ljubavi je konačno započela. Nikad više neće biti vladavine grijeha. To je kršćanska nada.