16. listopada 2018.

utorak
Gal 5, 1-6; Ps 119 (118); Lk 11, 37-41
Moral dobre nakane?

Židovstvo je umnožilo izvanjske geste i obrede, a farizeji su im pridavali veliko značenje. Isus se okreće protiv formalizma. U nekom ljudskom činu važna je nakana iz koje on proizlazi, založenost osobe (Lk 11, 39-40). Naprotiv, vrijedi samo ona nakana koja se očituje u učinkovitoj gesti: u ovom slučaju to je davanje milostinje (Lk 11, 41). Pritom ovdje ništa ne upućuje na moral «dobrih nakana».