19. listopada 2018.

petak
Ef 1, 11-14; Ps 33 (32); Lk 12, 1-7
Poteškoće kršćanskog života

Evanđelju se ništa ne može usprotiviti (Lk 12, 3), međutim kršćanin neizbježno nailazi na ogorčeno protivljenje, a najviše se treba plašiti sotoninog protivljenja (Lk 12, 5). Pa ipak on se zbog toga ne treba previše brinuti! Spletkarenja protivnikâ u konačnici će biti otkrivena (Lk 12, 2), a Otac u svakom slučaju ljubomorno bdije nad svojima (Lk 12, 7). U jednom trenutku, budući da Crkva obnavlja dijalog s nekršćanima, mora se znati da će otpori ostati snažni, jer čovjek u dubini svog bića ne podnosi život po blaženstvima.