21. listopada 2018.

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
Iz 53, 10-11; Ps 33 (32); Heb, 4, 14-16; Mk 10, 35-45
Trpljenje kao služenje bližnjemu

U današnjem evanđeoskom ulomku Isus po treći puta učenicima naviješta muku koja ga očekuje (Mk 10, 32-34). Reakcija Zebedejevih sinova je tipična: oni misle da je muka o kojoj on govori tek neki usputni događaj nakon kojeg će uslijediti uspjeh; nisu razumjeli da je Isusova sudbina patnika jedino što ovdje na zemlji mogu očekivati, da jedino po njoj mogu otkriti bît Isusa Krista (Mk 10, 45) i razumjeti u čemu je prava veličina. Isusova sudbina patnika je sudbina Sluge Božjega koji je došao služiti a ne biti služen (Mk 10, 45). U tome je prava veličina: ne u načinu ponašanja nositelja političke vlasti (Mk 10, 42), nego u služenju bližnjemu, u služenju svima (Mk 10, 44). Uzor služenja je rob koji poslužuje kod stola.