22. listopada 2018.

Sv. Ivan Pavao II., papa
Ef 2, 1-10; Ps 100 (99); Lk 12, 13-21
Dvostruko upozorenje

Isus odbija umiješati se pitanje baštine između dva brata (Lk 12, 13-14). Spasonosno upozorenje za sve koji rado za sebe prisvajaju Evanđelje! Luka pak koristi prigodu da svoje čitatelje upozori na opasnost gramzljivosti, i ovim retcima dodaje prispodobu o bezumnom bogatašu (Lk 12, 16-21). Krivica tog čovjeka jest u tome što on sebi zgrće blago, zaboravljajući pritom da će na Posljednjem sudu najvažnije biti služenje braći .