1. studenog 2018.

SVETKOVINA SVIH SVETIH
Otk 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23); 1 Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Blago siromasima

Blaženstva, kako ih je Isus izgovorio, bila su nesumnjivo kratke rečenice u proročkom stilu, navještaji Kraljevstva o kojem je govorio Izaija, koji je u siromasima, gladnima i žalosnima vidio one kojima je bilo namijenjeno spasenje. Bog uistinu dolazi, i dolazi besplatno. Matejeva želja je moralno produbiti Evanđelje. Zato on blaženstva tumači polazeći od nove »pravednosti« i u duhu Govora na gori. Za onoga koji provodi život u skladu s kraljevstvom, ono je već tu. Matej govori o siromaštvu »duhom«, a četiri blaženstva, koja su njemu vlastita, imaju moralizirajuću tendenciju. Luka, naprotiv, blaženstva tumači u svjetlu Isusova učenja o siromaštvu i o odnosu prema bogatstvu. Siromasi o kojima on govori stvarno su siromasi; ono čega su bili lišeni na ovdje zemlji, bit će im nadoknađeno u onostranosti.