11. studenog 2018.

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
1 Kr 17, 10-16; Ps 146 (145); Heb, 9, 24-28; Mk 12, 38-44
Samo ono imati što se daje

Kakva suprotnost! Na jednoj strani pobožni pismoznanci, koji se međutim brinu za svoj a proždiru kuće udovičke (Mk 12, 38-40); na drugoj strani udovica, koja ima samo ono što je dala (Mk 12, 41-42). Na jednoj strani prividna svetost; na drugoj strani neprocjenjivo djelo (Mk 12, 43). Udovica je dala od svoje sirotinje (Mk 12, 44). Ne smije li se u tom vidjeti sliku Božju? Isus, siromašni sluga, nije tek usputna epizoda u Božjem životu, već objava samog Boga. Siromaštvo sluge objavljuje vlastiti način na koji on živi svoje božanstvo.