18. studenog 2018.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Dn 12, 1-3; Ps 16 (15); Heb, 10, 11-14.18; Mk 13, 24-32
Razorenje koje je početak

Podloga evanđeoskog teksta današnje nedjelje je jedna židovska apokalipsa koja je nastala prije 70. godine u kojoj se osjeća strah od razorenja Hrama i koja je prepuna svetopisamskih navoda (Mk 13, 24-32). Ne smije se zaboraviti da je razorenje Jeruzalema bilo kraj svijeta! Judeokršćanski krugovi preuzimaju tu apokalipsu a razorenje Jeruzalema i dolazak Uskrsloga vide kao kao jedan događaj. (Mk 13, 26). Markova je nakana redakcijom tog teksta upozoriti svoje čitatelje na taj događaj: Crkva će po svojim glasnicima (anđelima) doći na mjesto razorenog Jeruzalema, da sabere narode, i ništa ne kaže o tome da će to razdoblje morati biti kratko (Mk 13, 27). Usporedba između smokvina stabla (Mk 13, 28-29) i «onog dana» (Mk 13, 32) isključivo se odnosi na pad Jeruzalema.