23. studenog 2018.

petak
Otk 10, 8-11; Ps 119 (118); Lk 19, 45-48
Bogoštvolje koje nije vezano uz hram

Događaj čišćenja hrama Luka je prikazao na sebi svojstveni način. Prisustvujemo nekoj vrsti borbe između hrama i riječi. Dosta su bile dvije riječi Svetog pisma da hram učine smiješnim (Lk 19, 46), i bilo je dovoljno da Isus u svetište unese svoju riječ (Lk 19, 47-48), da se pojavi nova vrsta bogoštovlja koje je oslobođeno od levitske liturgije.