24. studenog 2018.

Subota
Otk 11, 4-12; Ps 144 (143); Lk 20, 27-40
Savez i uskrsnuće tijela

Saduceji su smatrali uskrsnuće tijela besmislenim i pritom su se pozivali na slučaj udovice koja je bila udana za šestoricu braće njezina prvog muža. Argument kojim im Isus uzvraća uzet je iz same naravi saveza s Bogom. Ako je on Bog živih (Lk 20, 38), onda on nije sklopio savez »s mrtvima na odgodu«; ako oni njemu žive, onda žive zauvijek (Lk 20, 38). Tomu se nema više što dodati. Tvrdnjom da ćemo na drugom svijetu biti slični anđelima (Lk 20, 36), Isus želi reći da se ljudskim riječima ne može izreći konkretni način postojanja uskrslog čovjeka. Stoga pitanje saduceja nema nikakvu stvarnu težinu.