15. prosinca 2018.

Zimske kvatre
Kol 3, 12-17; Ps 145 (144); Lk 17, 11-19
Slobodan zahvaliti

Isus liječi desetoricu gubavaca; od njih će se samo Samarijanac vratiti i zahvaliti, jer on je slobodan od sitničavih zakonskih propisa. I danas ima kršćana koji su slični devetorici židovskih gubavaca: oni obredno čine mnogo, ali im je kontemplacija nepoznata. Njihova etika je uskogrudna, a njihov moralni život zarastao u sitničavu savjesnost i skrupuloznost. Njihov Bog sve pomno zapisuje. Oni su nesposobni istinski se otvoriti inicijativi drugoga. Židovski su svećenici ozdravljene gubavce zatvorili u Hram, jer su jedino oni imali pravo proglasiti da su ozdravili od svoje bolesti. Ne događa li možda i u Crkvi da svećenici tako odgajaju svoje vjernike s obzirom na vršenje zapovijedi, da u njihovu životu nema mjesta za istinsko zahvaljivanje i osobno zajedništvo s Bogom?