24. prosinca 2018.

Ponedjeljak
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Ps 89 (88); Lk 1, 67-79
Obećanja se ispunjaju

Zaharijin hvalospjev je možda neki drevni židovski himan, koji je za upotrebu u prvim kršćanskim zajednicama bio nešto malo pokršćanjen (Lk 1, 69.76.77). U njemu se prije svega hvali milostivi Bog, koji će ispuniti obećanja, unatoč zaprekama koje im je svojom nevjernošću čovjek postavio.