31. prosinca 2018.

Ponedjeljak
1 Iv 2, 18-21; Ps 96 (95); Iv 1, 1-18
Božji plan se počinje ostvarivati

Božji plan – njegova Riječ, u kojoj izriče samoga sebe – postupno se ostvaruje u trajnom stvaranju svijeta (Iv 1, 3-5). To su posvjedočili proroci, osobito Ivan Krstitelj (Iv 6-8). Taj se plan mogao »iščitati« iz svijeta, ali ljudi to nisu učinili (Iv 1, 10). A kad se konačno ostvario u Isusu Kristu, nije ni tada prihvaćen, pa ni od strane »njegovih«, to jest onih koje su poznavali Zakon i Proroke (Iv 1, 11). Unatoč tome, Riječ koja je tijelom postala (Iv 1, 14) može »onima koji vjeruju u njegovo ime, dati moć da postanu djeca Božja« (Iv 1, 12). Ovaj redak je srce Ivanova proslova. U zaključnim redcima (Iv 1, 17-18) Ivan u Isusu Kristu prepoznaje Mojsija novog saveza. Mojsije je u očima Židova bio posrednik između Boga i čovjeka, jer je priskrbio zakon i savez. Isus sada donosi »milost i istinu« (Iv 1, 17), vječni savez koji je utemeljen u Božjoj nedokučivoj inicijativi. (Iv 1, 18).