2. siječnja 2019.

POTPUNI ČOVJEK

Vrijedno je biti čovjek, daleko je vrjednije biti kršćanin. Otkad je Riječ postala čovjekom, možemo se zadovoljiti samo Božjim životom. Budi uviđavan i trpi s onima koji trpe, ne ustegni nikada ruku ako je možeš pružiti. Veseli se sa veselima, trpi s patnicima, suosjećaj sa žalosnima, raduj se s radosnima, hrabri one koji su posrnuli. Čineći to nećeš biti samo «čovjek», postat ćeš «potpuni čovjek».