3. siječnja 2019.

IZGRADNJA BOLJEGA SVIJETA

Današnji je svijet u rukama mladih i sutrašnjicu će oni izgrađivati. Odgajati mlade znači staviti se u službu izgradnje boljeg svijeta, jer je Bog u mlade usadio iskrenu želja za boljim i pravednijim svijetom. Stoga je sveta dužnost starijih mlade prihvaćati, cijeniti, podupirati, upućivati, savjetovati, otkrivati im opasnosti, ukazivati na pretjeranosti i stranputice, ali iznad svega olakšavati obnovu dajući im primjer pravednoga društvenog života i kršćanske autentičnosti.