4. siječnja 2019.

ŽIVJETI, A NE ŽIVOTARITI

Onaj koji bježi od Boga nikada ne može susresti ni samoga sebe, ostaje vječna lutalica, putnik bez cilja. Za život onoga koji ne zna kamo i zašto ide, ne može se reći da je život, to je obično životarenje, koje nije vrijedno čovjeka. Kršćanski živjeti znači nešto mnogo više nego li živjeti samo životom naravnog čovjeka: znači živjeti životom koji je prožet Božjom svjetlošću i ljubavlju.