8. siječnja 2019.

MIR

Mir treba izgrađivati. To se događa kad nas molitva uzdiže do zvjezdanih predjela gdje vlada mir; onaj mir koji svijet ne poznaje i odbacuje. Zato fa i ne može darivati. To je mir Gospodinov koji se zato i naziva «Bog mira». Ljudsko srce je spokojno i duša u miru samo kad je u zajednici s Bogom, jer jedino tada je pravilno usmjerena kao magnetska igla koja ne nalazi mira dok se ne usmjeri prema sjeveru.