10. siječnja 2019.

HVALA

Hvala ti, Bože, za život što mi ga daješ, za kruh svagdanji, za boli za me podnesene, za ljubav trajno obnavljanu, za oproštena moja izdajstva, za vodstvo na putu, za oproštene moje promašaje, za popravak mojih ruševina, za ljubav mojih prijatelja, za korake mojih suputnika, za poljupce mojih dragih, za ljubav moje kćeri i sina, za treptaje duše ushićene, i za tvoju ljubav što nas danas grli.