12. siječnja 2019.

ZNATI SLUŠATI

Minuta što je dnevno posvećujemo Bogu osposobljava nas za razmatranje. Za razmatranje treba znati slušati. Preko radija, televizije, interneta i drugih medija do naših ušiju i dopiru glasovi sa svih strana i povezuju nas s mukama i tjeskobama po cijelom svijetu. Do njih dopire i glas Božji, koji možemo čuti u dubinama svog bića samo ako mu znademo posvetiti potrebnu pozornost. Jesmo li pozorni na glas Božji?