16. siječnja 2019.

SMISAO TIŠINE

Velike stvari sazrijevaju u tišini. Plodovi nečujno sazrijevaju, velike ideje izlaze na vidjelo nakon dugog razmišljanja. Trenuci, satovi i dani duhovne sabranosti bit će ti od presudne koristi jer će ti omogućiti da se susretneš sa samim sobom i otkriješ smisao stvari i događaja i smjestiš ih u spasenjski plan Božji s tobom i čovječanstvom. Stvori predjele tišine u sebi; širi tišinu i oko sebe. I kad nastane tišina, osobito da bi se čulo Boga, tada se ona pretvara u život.