18. siječnja 2019.

POHODITI BOLESNIKA

Bolesnici su često i veliki osamljenici. Možda i ne trpe toliko od bolesti koliko od osamljenosti. Uz njih teče život u svojoj užurbanosti i vrevi, koje dopiru i do njihova bolesničkog kreveta, a oni ne mogu sudjelovati u tom životu i pokretu. U tim trenucima moramo kao kršćanin ispuniti tu osamu svojom nazočnošću i ohrabriti ih svojom ljubavlju. Kršćanska ljubav koja u bolesniku gleda trpećega Krista neka nas potakne da olakšamo bolesnicima boli svojom nazočnošću, a još više svojim prihvaćanjem i molitvom.