25. siječnja 2019.

ŽIVI DA BI LJUBIO

Između ljubavi i života postoji međusobna zavisnost: ljuba je izvor života a život je uzrok ljubavi. Samo ini koji doista žive, mogu ljubiti; i samo oni koji ljube, doista žive. Živi da bi ljubio; ljubi i živjet ćeš. Ako živiš ljubeći, živjet ćeš veselo, radosno i sretno. A i druge ćeš usrećivati.