29. siječnja 2019.

BOGU PREKO BLIŽNJIH

Često se govori da smo dužni darivati se drugima, i to nije loše. Međutim, nije lako raspoznati kada i na koji način treba to ostvarivati, Naša poteškoća proizlazi odatle što ne gledamo ispravno na motive našeg darivanja. Bog se nalazi u našoj braći i sestrama i Bogu se zapravo daje sve što dajemo njima. Nismo uvijek u mogućnosti davati materijalno, ali svojim bližnjima uvijek možemo davati duhovna dobra. Duhovnost je pravo svjetlo koje rasvjetljuje život.