5. veljače 2019.

ISTINA BEZ LJUBAVI NE POSVEĆUJE

Istina je lijepa i treba je neprekidno tražiti. No, istina bez ljubavi ne posvećuje čovjeka. Žar za istinom bez ljubavi pretvara se u nesnošljivost. Istinu treba tražiti, u njoj ustrajati, provoditi je, a da zato ne bude povrijeđena ljubav. Stvarima dobrotu daje ljubav, a ne toliko istina, i zato moramo gajiti ljubav prema istini. Istina može doista biti istinita samo kad je proživljena kroz ljubav.