13. veljače 2019.

BOG DA JE MRTAV?

Prije nekog vremena bilo je u modi govoriti o »smrti Boga«. Svatko tko kaže da je Bog mrtav neka iziđe na svjetlo i uvidi da se Bog brine za svijet trajnom brigom. Ti moraš biti onaj koji će osobnim odgovorom druge uvjeriti da Bog živi, radi i ljubi; da spašava ljubeći i ljubeći spašava. Moj Bože, ti živiš duboko u mojoj nutrini. Ti me pratiš, ti me pomažeš, Što bih ja bio bez tebe?