16. veljače 2019.

BOŽJA MILOST

Božja milost, iz koje u meni izvire ljubav prema bližnjemu, nije tek neka kvaliteta, snaga, navika, sklonost ili nešto tome slično; to je jednostavno nazočni Bog koji je htio doći prebivati u meni i prelio se u moj život. Gospodine Bože moj, učini da shvatim kako je milost tvoja nazočnost u mome životu, i da nikad ne zapriječim tvoje sveto djelo u meni.