17. veljače 2019.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 12. 16-20; Lk 6, 17. 20-26
Blago siromasima

Isusova blaženstva su kratke rečenice u proročkom stilu, navještaji Kraljevstva o kojem je govorio prorok Izaija, koji je u siromasima, gladnima i žalosnima vidio one kojima je bilo namijenjeno spasenje. Za razliku od Mateja koji blaženstva tumači polazeći od nove pravednosti i u duhu govora na gori, evanđelist Luka ih naprotiv tumači u svjetlu Isusova učenja o siromaštvu i o odnosu prema bogatstvu. Siromasi o kojima on govori stvarno su siromasi; sve ono čega su bili lišeni na ovdje zemlji, bit će im nadoknađeno u onostranosti.