24. veljače 2019.

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; Ps 103; 1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38
Pravo lice bratske ljubavi

Isus vršenje djela ljubavi oslobađa ograničenosti na vlastitu obitelj, narod ili rasu. Ljubav u sebi samoj nosi svoju religioznu dimenziju: Bog se razotkriva, daje se ‘oponašati’ u činu ljubavi. Riječ je o nečem većem od proširenja područja ljubavi; riječ je o nutarnjem sazrijevanju. Odsada ljubav traži susresti osobu u njezinoj najdubljoj otajstvenosti. Tko god mi bili, mi smo djeca istog Oca.