1. ožujka 2019.

DA BI SE MOGLO LJUBITI

Da bi se moglo ljubiti, treba biti sposoban darivati se; a da bi se moglo sebe darivati, treba najprije biti gospodar samoga sebe. Ako nisi gospodar samoga sebe, nego puštaš da tobom vladaju niske sklonosti i strasti, nećeš se moći darivati: jer nitko ne može dati ono čega nema. Ne govori da ljubiš: ljubi makar to i ne govorio.