3. ožujka 2019.

OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
Sir 27, 4-7; Ps 92 (91); 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45
Uvjeti da se bude učenicima

Nizanje jedne za drugom Isusovih izreka po načelu povezivanja natuknica. Tom sastavljanju zahvaljujemo uvođenje u metode kojima se koristila usmena predaja da zapamti Isusove riječi. Sve ovdje rečeno odnosi se na učenike: oni ne smiju voditi slijepca, ako su oni slijepi (Lk 6, 39); trebaju težiti biti savršeni poput svog učitelja (Lk 6, 40); u odnosu prema bližnjemu kloniti se svakog licemjerja (Lk 6, 40-42); prosuđivati ljude po njihovim djelima (Lk 6, 43-44); jasno vidjeti odakle dolaze dobro i zlo (Lk 6, 45).