5. ožujka 2019.

VJERA SE KUŠA U NEVOLJAMA

Doista, kad netko živi u Bogu, doživljava da ga prožima vatra božanske ljubavi. Ona uništava ljudsku bijedu i čisti sve osjećaje, a sve ljudske čine preobražava u neprolazne vrednote. Neka Bog u tebi živi, i neka on u tebi bude uzrok i cilj tvojih djela, misli i želja. Dopusti Bogu da te potpuno prožme, i nemoj se bojati prestati biti ovo što jesi da bi se preobrazio u sliku Božju.