7. ožujka 2019.

OTKRITI TAJNU ŽIVOTA

Čovjek koji nije spreman dati svoj život za nešto veliko, nije ni vrijedan života. Život koji se trajno ne poklanja za nešto uzvišenije, ne zaslužuje nositi sveti naziv života. Prihvati tu Božju istinu o životu i stupio na stazu koja te vodi u život vrijedan življenja, i otkrit ćeš radost i doživjeti ispunjenost svoga srca, koje se usrećuje jedino po darivanju za ideale.