9. ožujka 2019.

SVI SMO OGRANIČENI

Tko traži brata bez mane, ostat će bez brata. Od presudnog je značenja spoznaja da ljudi, jer su ljudi, imaju svojih ljudskih ograničenosti. Ako računaš s time da drugi imaju svojih mana, lako ćeš se uvjeriti da ih i ti moraš imati, te stoga nećeš sebe smatrati neprevarljivim i boljim od drugih, i nećeš moći zahtijevati da drugi u svemu budu kao ti, da misle kao ti i rade kao ti.