16. ožujka 2019.

TI SAM ILI BOG U TEBI

Razlika je kada ti nešto činiš sâm ili kada to isto čini Bog u tebi. Ako činiš samo ti, činit ćeš na svoj način, i prema tome unijet ćeš u djelovanje svoju ograničenost i grešnost. Ako pak dopustiš da to isto čini Bog u tebi, stvari će poprimiti drugi oblik, nosit ćeš na sebi nešto božansko, savršeno i sveto. Nauči se zato misliti Božjim mislima, ljubiti Božjim srcem i sve prosuđivati po Božjem mjerilima.