19. ožujka 2019.

SVETI JOSIP – »TIHI« SVETAC

Biblija o sv. Josipu tvrdi samo jedno: da je bio »pravedan«. To je najviše što se u biblijskom rječniku moglo reći za jednog čovjeka, jer biti pravedan znači biti svet. Njegova je svetost bila tiha, utkana u svakodnevni život radnika i skrbnog oca obitelji najdublje povezana sa životom Isusa i Marije. Stoga od ovoga tihog sveca imamo mnogo toga naučiti.