20. ožujka 2019.

BOL I LJUBAV

Većina ljudi ne shvaća da Bog kroz kušnje i boli usavršava, čisti i posvećuje svoje izabrane. I zato su bol i ljubav dva nerazdruživa druga: onaj koji ljubi, trpi; a onaj koji trpi, ljubi. To je posve jasno pokazao Isus na križu. Ljubav po patnji oživljena, pokreće svijet po stazi koju je utro sam Bog. Bol podnesena u ljubavi omogućuje da se može patnja me samo podnijeti, nego i prihvatiti.