22. ožujka 2019.

NASILJE

Ne trebam te ni pitati jesi li protiv nasilja. Ali možda bi bilo dobro da dozoveš u pamet da je jedan od najtežih oblika nasilja nepravda, i da nepravda rađa najtežim oblicima nasilja. Drugim riječima: nepravda je nasilje koje rađa svim drugim oblicima nasilja. I zato, ako ne želiš nasilje, odstrani iz svog života svaki oblik nepravde.