26. ožujka 2019.

KRIVE PREDODŽBE O BOGU

Krive slike i predodžbe o Bogu udaljuju nas od pravoga Boga. Zato nam je uvijek potrebno svjetlo Duha Svetoga da nas prosvijetli i osposobi da upoznamo tko je i kakav je Bog; da on nije bog-policajac, bog-trgovac, bog-meteorolog, bog koji samo traži kako će i gdje će nekoga osuditi i kazniti. Bog je ljubav; a ljubav je zato što je Otac.