28. ožujka 2019.

LJUBAV ZAHTIJEVA POTPUNOST

U ljubavi nema straha. Osoba koja ljubi jedino se boji da ne bi nanijela neku bol osobi koju ljubi. Ljubav ne poznaje granice ni u trajanju ni u vremenu, ni u prostoru ni u bilo kojim uvjetima. Onaj tko Boga uistinu ljubi, ne plaši se, jer je sve svoje povjerenje stavio u Boga. On dobro znade da nitko tako potpuno ne odgovara na ljubav kao Bog, koji je sama ljubav.