26. travnja 2019.

TRI STVARI

Tri stvari treba usavršavati: istinu, znanje i strpljivost. Trima stvarima treba vladati: karakterom, jezikom i strastima. Tri stvari treba cijeniti: srdačnost, dobrotu i humor. Tri stvari treba braniti: čast, domovinu i pravdu. Tri stvari treba nasljedovati: rad, ustrajnost i vjernost. Da bi se o nekome moglo ustvrditi da je istinski kršćanin, najprije se na njega mora moći reći da je istinski čovjek.