1. svibnja 2019.

SNAGA IZ KRIŽA

Napore kojima ljudski rod nastoji svoj život na zemlji učiniti čovječnijim Bog snagom svoga Duha podupire, pročišćava i osnažuje. Po zaslugama Isusove žrtve na križu Bog nas trajno čisti od starog kvasca zloće i opačine i daje nam da živimo u beskvasnom kruhu Isusove istine i pravednosti. Odbaci danas grijeh nesloge i zavisti i budi pozorniji na potrebe svojih bližnjih.