4. svibnja 2019.

HLADNOĆA

U hladnim danima, ljudima bez krova nad glavom treba pomoći da ne drhte od zime. Ali postoji i druga hladnoća, ne manje teška od ove: to je hladnoća očiju bez ljubavi, hladnoća srca bez osjećaja i duše bez radosti, hladnoća osamljenog čovjeka koji je udaljen od Boga. Samo vjera u Boga i samo ljubav prema Bogu i bližnjemu mogu osloboditi ledom samoće okovano ljudsko srce.