5. svibnja 2019.

BRINUTI SE ZA DUŠU I TIJELO

Neki su, kako kaže sv. Pavao, učinili da im je bog trbuh, žive samo za svoj želudac, ne traže ništa osim svog užitka. Druga, naprotiv, ne mogu misliti na Boga jer nemaju ni najpotrebnije za život. Čovjek se ne može ostvarivati ni u iscrpljujućoj brizi za materijalna dobra, no ne može niti opstati bez njih, već se može ostvarivati jedino u razboritom realizmu, u brizi za dušu i tijelo.