7. svibnja 2019.

MILOSTINJA PRETVORENA U LJUBAV

Često se riječi ljubav (karitas) i milostinja poistovjećuju iako imaju različite naglaske. Ljuba znači dići paloga – milostinja je samo pomoć da se digne. Milostinja ublažuje tugu, ljubav je mijenja u radost. Milostinja pomaže potrebnoga u njegovoj slabosti, ljubav ga čini jakim. Milostinja daje bližnjemu nešto od sebe, ljubav ga ljubi kao samoga sebe.