9. svibnja 2019.

S KOJIM CILJEM?

Ima ljudi koji se pojave na svijetu i isto tako svijet napuste ne spoznavši smisao svega toga. Bog te sigurno nije poslao na svijet bez nekog cilja. Trebaš izvršiti ono što ti je namijenjeno baš ondje gdje te je Bog postavio, makar i ne shvaćao zašto te postavio. Ako si bolestan, služi mu svojom bolešću. Ako si u sumnji i nesiguran, na njega se oslanjaj. Bog dobro zna što i zašto nešto čini.