13. svibnja 2019.

NE USPINJATI SE PREKO LJUDI

Nije zlo što se nastojiš popeti na vrhunce: samo da to nikada ne bi bilo preko ljudi. Ljude moraš iznad svega poštivati. Želja da nadvisiš sebe, da se u svemu uspinješ, ne samo što ne bi bila dopuštena, ona je obavezna. No, u tom nastojanju oko usavršavanja sebe ne smiješ zaboraviti na ljude oko sebe, da im ne budeš zapreka, već naprotiv poticaj da i oni rastu uz tvoju pomoć.