15. svibnja 2019.

LJUBITI BEZ GRANICA

Svatko tko stavlja granice ljubavi ne zna što znači ljubiti. Ljubiti znači potpuno se pokloniti, bez pridržaja, jer u ljubav se »ulaže« osoba. A osoba se ne može cijepati; ili se potpuno daje bez pridržaja ili se potpuno zatvara. Zato, kažeš li da ljubiš Boga, ne možeš za sebe pridržati ni najmanji dio sebe. Želiš li da tvoja ljubav bude potpuna mora biti potpuno i tvoje darivanje.