17. svibnja 2019.

DA SVIJET PO TEBI BUDE BOLJI

Treba da svijet poslije tebe bude barem malo bolji, zato što si ti na njemu živio ne smiješ zadržavati za sebe ono što si svojim naporom stekao. Iako će to najviše tebi koristiti, svi oko tebe moraju postati sudionici plodova tvoga života i rada. Neka svi koji su te upoznali zahvaljuju Bogu za tebe, za tvoj blagotvorni utjecaj, za tvoj poticaj u dobru.