21. svibnja 2019.

NAUČI PRAŠTATI

Skloni smo suditi i osuđivati druge, olako ispitujemo i strogo osuđujemo tuđe postupke. Morali bismo se truditi da budemo pravedniji u tumačenju postupaka naših bližnjih. Kada pak ne možemo opravdati njihove postupke, trebamo barem opravdati nakane koje su imali kad su ih počinili. To znači da trebamo postupati s drugima onako kako bismo željeli da drugi postupaju s nama.