23. svibnja 2019.

PRIDRŽANO SAMO ZA HRABRE

Nije lako izvršavati svoje dužnosti; za to treba imati hrabrosti. Lijeni, malodušni i nemarni ne mogu to postići, jer je pridržano za hrabre. I Krist kaže u evanđelju da je kraljevstvo nebesko za hrabre. Štoviše, kaže da su vrata nebeska uska i da ih mogu preskočiti samo oni koji se odreknu samih sebe, svojih sklonosti i svojih koristi. Sve to radi kraljevstva nebeskoga.